Společensky účelná pracovní místa

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Společensky účelná pracovní místa Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci? V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Společensky účelná pracovní místa Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci? V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.5.2014 do 31.10.2014 bylo u zaměstnavatele VšeVýhodně s.r.o. IČ: 28643844 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 75.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj., 63.750,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj., 11.250,- Kč. Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.