Prečo vybrať nás?
 • Doprava zadarmo nad 75 €
 • Všetko skladom garantujeme
 • Exkluzívny tovar dovoz zo zahraničia
 • Bonus program pre registrovaných zákazníkov

Reklamace

Reklamační řád

1. Úvod


a) Reklamační řád www.vsevyhodne.cz  (Společnost VšeVýhodně s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45086) vychází z Občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesnuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost VšeVýhodně s.r.o. se sídlem v Olomouci, Zamenhofova 718/28, PSČ 77900 a zákazníka našeho internetového obchodu (dále pak kupující). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a kupující spotřebitel.Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s vyjímkami stanovenými Zákonem.

b) Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží , které bylo zakoupeno v e-shopu provozovatele (společnost VšeVýhodně s.r.o.)

c) Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatnovaná v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží

d) Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí kupujícím. Záruka je uvedena v záručním listu, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční oparvě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K některým výrobkům výrobce záruční list nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list doklad o zakoupení výrobku - faktura. Jsou to např. výrobky značky Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta, Hewlett Packard, Clatronic, Acer.

2. Převzetí zboží

a) Kupující je povinen po obdržení objednaného zboží provést okamžitou kontrolu (nejlépe za přítomnosti přepravce)

b) Pokud kupující zjistí zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží,je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít

c) Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího na reklamace@vsevyhodne.cz . Podmínkou takové reklamace je doložení záznamu o poškození při dopravě, podepsané dopravcem

d) V případě, kdy Vám bylo dodané zboží nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, kontaktujte prosím neprodleně reklamační oddělení na tel. 585 311 666 (v pracovní dny 8.00 - 14.00), případně napište podrobnosti na reklamace@vsevyhodne.cz, kde Vám obratem (do 24 hodin v pracovní dny) poradíme, jak dále postupovat

3. Vyřízení reklamace


a) V případech, kdy kupující reklamuje výrobek s vlastním servisem (dle záručního listu), je nejrychlejším řešením zaslání (zavezení) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobce, jejichž seznam bývá přiložený k návodu. Pokud tento seznam chybí, kontaktujte prosím reklamace@vsevyhodne.cz a naši pracovníci vám tento seznam obratem zašlou.

b) V případech, kdy pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo se kupující rozhodne, že chce uplatnit přímo u nás, může tak učinit dvěma způsoby:

 • reklamované zboží může kupující předat osobně v naší provozovně VšeVýhodně s.r.o, Velká Bystřice, Olomoucká 791, PSČ 78353 v pracovní dny 8.00 -14.00
 • v případě, že se kupující rozhodne uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu:

           Reklamační oddělení VšeVýhodně s.r.o.

           Olomoucká 791

           78353 Velká Bystřice

c) Společně s reklamovaným zbožím prosím zašlete doklad prokazující koupi zboží v našem e-shopu  a stručný dopis, ve kterém prosím uvedte vaše jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury,datum prodeje, popis závady, obsah balení při předání

Doporučujeme ve vlastním zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly

d) V případě, že se kupující rozhodne reklamovat zboží,které je nadrozměrné a obtížně se přepravuje (zboží které váží více jak 50 kg, případně, které je delší než 200cm a zároven součet obvodu a délky je více jak 300 cm) - prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na reklamace@vsevyhodne.cz Obratem kupujícímu navrhneme postup, který bude pro vyřízení reklamace pro kupujícího nejlepší, případně pomůžeme se zajištěním přepravy

e) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá  kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů , které vznikly na jeho straně

f) Prodávající zašle kupujícímu reklamační protokol  (tj. potvrzení o tom, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu) do 24 hodin od přijetí reklamovaného výrobku, prostřednictvím e-mailu

g) Prodávající rozhodně o reklamaci do 2 pracovních dní od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak,

i) Lhůta pro vyřízení reklamace v případě, že je kupující spotřebitel, je 30 dní . V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci do 30 dní

j) Placená oprava:
Pokud kupující reklamuje výrobek po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, jedná se o placenou opravu. Kupující bude obeznámen s tím, že jeho oprava je placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude

4. Rozsah záruky

a) Záruka zaniká v následujících případech:

 • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
 • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi

b) záruka se nevztahuje na :

 • škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
 • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 26.07.2011 a platí na území České republiky.

Ľudia si tiež prečítali
¨